Sustavi upravljanja

Proteko d.o.o.

Proteko ima uveden integrirani sustav upravljanja koji je certificiran prema zahtjevima međunarodnih normi upravljanja: kvalitetom ISO 9001, okolišem ISO 14001 i zaštitom pri radu OHSAS 18001.