Procjene sigurnosti

Proteko d.o.o.

Za potrošača, sigurnost proizvoda znači sigurnost obitelji.
Procjena sigurnosti i rizika danas je zahtjev većine ISO normi i standarda te zakonske regulative.

Proizvod stavljen na tržište bez procjene sigurnosti ili procjene rizika može značiti neizvjesnost za proizvođača koji time riskira povrat ili opoziv proizvoda, ugrožavajući time imidž i integritet brenda ili, još gore, sudski postupak ako su kupci bili u opasnosti.

Novi standardni ISO 10377:2013, sigurnosti proizvoda široke potrošnje − smjernice za dobavljače; nudi dobavljačima, poput dizajnera i trgovaca, praktične smjernice o tome kako procijeniti sigurnost proizvoda te upravljanje rizicima u opskrbi potrošača sigurnim proizvodima.
Sigurni proizvodi smanjuju odgovornost proizvođača. Iako se ISO 10377 uglavnom usredotočuje na sigurnost proizvoda, ovaj sustav isto nudi zaštitu proizvođača te smanjuje njegovu odgovornost prema potrošačima. Zaključak je da proizvod s većom dozom sigurnosti ima manju vjerojatnost za prisutnim  skrivenim nedostatkom koji bi mogao naštetiti potrošaču.

Stručnjaci Proteka pružaju Vam podršku u procesu procjene sigurnosti ili rizika proizvoda identificirajući potencijalne opasnosti te pružajući rješenja u proizvodnom procesu ili samom proizvodu osiguravajući tako da se odgovarajuće radnje mogu poduzeti u pravo vrijeme kako bi se spriječilo da nesukladni proizvodi završe na tržištu.
Proizvodi su sigurniji kad proizvođači kontroliraju i nadziru njihov razvoj, bilo da se radi o sirovinama, komponentama, pripremi sirovine ili poluproizvoda, projektiranju, proizvodnji ili distribucijskoj fazi. Stručnjaci Proteka pružaju Vam podršku u svim ovim procesima već u fazi izrade prototipa ili probne proizvodnje smanjujući vjerojatnost pojave neispravnih proizvoda tijekom kasnije redovne proizvodnje. Nakon procjene sigurnosti sljedeća faza u kojoj Vam pružamo podršku je analiza opasnosti kojom se utvrđuju preostale opasnosti koje se mogu pojaviti u redovnoj proizvodnji.

PROCJENA SIGURNOSTI KOZMETIČKOG PROIZVODA

 

Poveznice: