Procjena rizika / obrana hrane / krizni menadžment

Proteko d.o.o.

Proizvođači mogu imati uvedene razne sustave kao što su dobra poljoprivredna praksa (DPP/GAP ili GLOBALGAP)), dobra proizvodna praksa (DPP/GMP), HACCP i razni sustavi na bazi ISO normi, pri čemu takvi sustavi mogu biti certificirani putem treće strane; međutim, cijeli lanac proizvodnje će i dalje biti izložen raznim rizicima i mogućim incidentima. Stručnjaci Proteka mogu pomoći u izgradnji učinkovitih sustava procjene rizika, obrane hrane te krovnim sustavom kriznog menadžmenta.

Obrana hrane i krizni menadžment imaju neke specifičnosti, ali se poklapaju u osnovi u:

  • prevenciji: provođenje dobrih procedura sigurnosti hrane, uključujući i stalno provjeravanje i ažuriranje procjene rizika
  • pripremi: proaktivno planiranje problematičnih situacija i praćenje rasprave o riziku
  • upravljanju: provedba plana pomoću više procedura − poruka i medija
  • oporavku: preispitivanja izloženost riziku i predstavljanje jasne opredijeljenosti promjenama i unapređenju sustava.

PROCJENA RIZIKA

OBRANE HRANE

KRIZNI MENADŽMENT