Poslovni sustavi

Proteko d.o.o.

Upravljanje poslovnim procesima (engl. Business Process Management, BPM) je sustavan pristup poboljšavanja poslovanja, temeljen na oblikovanju, mjerenju, analizi, poboljšanju i upravljanju procesima.

Razvoj organizacijske strukture:

 • analiza strateškog usmjerenja
 • budući procesni model organizacije
 • dizajn organizacije; faze razvoja organizacijske strukture:
  • analiza trenutne organizacije i poslovnih rezultata
  • određivanje načela dizajna
  • utvrđivanje potrebnih sposobnosti
  • razvoj operativnih modela
  • dizajn organizacije svih razina

Ukupno upravljanje kvalitetom (eng. Total quality management, TQM) je sustav upravljanja za organizaciju koja je usmjerena prema zadovoljstvu svojih kupaca, a uključuje sve zaposlenika u proces stalnog poboljšanja svih aspekata organizacije. TQM koristi strategiju, podatke i učinkovitu komunikaciju kako bi integrirala načela kvalitete u kulturu i aktivnosti organizacije.

Principi TQM-a:

 • usmjeren na kupca
 • osiguranje potpune uključenosti zaposlenika
 • procesno orijentirani
 • integrirani sustavi
 • strateški i sustavan pristup:
 • stalno poboljšanje
 • donošenje odluka na temelju činjenica
 • komunikacija