ISO norme

Proteko d.o.o.

Stručan kadar tvrtke omogućava brz, pouzdan i kvalitetan pristup svakom našem klijentu. Usluge poslovnog savjetovanja (konzalting) u području uvođenja sustava prema ISO normama, ogledaju se u pripremi ili nadziranju izrade dokumentacije, izgradnji ili prijedloga za poboljšanjem sustava te nadzoru implementacije i praćenje funkcionalnosti bilo kojeg od sustava.

Norme u kojima imamo iskustvo te provodimo usluge poslovnog savjetovanja:

 • Sustavi upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001,
 • Sustavi upravljanja okolišem prema normi ISO 14001,
 • Sustavi upravljanja sigurnošću hrane prema normi ISO 22000,
 • Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001,
 • Sustavi upravljanja energijom prema normi ISO 50001
 • Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema BS OHSAS 18001,
 • Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija prema normi ISO 17025,
 • Medicinski laboratoriji prema normi ISO 15189,
 • Primjena ISO 9001:2008 za serijsku proizvodnju i proizvodnju zamjenskih dijelova u automobilskoj industriji prema normi ISO 16949,
 • Smjernice o društvenoj odgovornosti prema normi ISO 26000
 • Kozmetika - Dobra proizvođačka praksa (DPP) prema normi ISO 22716,
 • Upravljanje rizicima prema normi ISO 31000...

Prema potrebi ili specifičnim zahtjevima naših klijenata razvijamo sustava prema drugim ISO normama.