Navođenje hranjivih vrijednosti hrane

Proteko d.o.o.

Nutritivne (hranjive) vrijednosti hrane su jedan od obaveznih parametara te važna informacija potrošačima. Nutritivna deklaracija mora odgovarati hrani u prodaji. Obaveza je navođenje nutritivnih vrijednosti prema Uredbi (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani. Nova pravila o označavanju hranjive vrijednosti primjenjuju se od 13. prosinca 2016. Ako poduzeća dobrovoljno odluče pružiti informacije o hranjivim vrijednostima između 13. prosinca 2014. i 12. prosinca 2016., tada moraju poštovati pravila o njihovu prezentiranju i sadržaju, utvrđena Uredbom o IPH-u.

Proteko zajedno sa stručnjacima laboratorija SAMPLE CONTROL d.o.o. nudi izračun energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti, a najsuvremenijom opremom u mogućnosti smo ispitati širok spektar nutritivnih vrijednosti.

Poveznice: