Analiza proizvoda

Proteko d.o.o.

Analiza proizvoda kao verifikacijska aktivnost za ispravno provedene procese s namjerom zaštite kupaca i potrošača, glavna je aktivnost za industriju. Ujedno je to vrlo važan dio procesa razvoja proizvoda i osiguranja kvalitete. Analiza proizvoda potrebna je iz raznih razloga − od testiranja prikladnost za namjenu, kroz provjeru roka trajanja ili autentičnosti, kako bi se osigurala usklađenost sa zakonima. Važno je koristiti ispravan analitički alat kako bi dobili odgovarajuće rezultate na temelju kojih će se donositi bitne odluke puštanja proizvoda na tržište, promjene proizvoda ili poboljšanja proizvoda.

Naša suradnja s povezanim laboratorijem SAMPLE CONTROL d.o.o. omogućava nam da našim klijentima pružimo potpunu uslugu analize proizvoda.

Proteko nudi velik opseg ispitivanja prehrambenih proizvoda, ali i neprehrambenih proizvoda. Usluga ispitivanja prehrambenih proizvoda uključuje cijeli opseg kemijskih i mikrobioloških analiza, uključujući analizu fizikalnih svojstava hrane, utvrđivanje kemijskih (mikotoksini, teški metali, pesticidi...) i fizikalnih kontaminata (npr. stakla, kukaca, kamenja i metala). Segment ispitivanja neprehrambenih proizvoda uključuje razne mikrobiološke i kemijske analize za razne uzorke.

Laboratorij je akreditiran prema normi ISO 17025:2005 te ovlašten za ispitivanje raznih uzoraka od nadležnih tijela.

Poveznice: